Ritueelbegeleiding

Een ritueelbegeleider kan u van dienst zijn bij de invulling van de afscheidsplechtigheid. Ik bespreek de mogelijkheden die er zijn om vervolgens samen met u te komen tot een afscheid waarin duidelijk te zien is wie de overledene was – maar die ook past bij u. U leeft immers verder, zonder degene die u uit handen hebt moeten geven. Dan is het belangrijk dat u kunt terugkijken op een warm en liefdevol afscheid waaruit u hoop en troost kunt halen.

Het levensverhaal vormt het hart van de plechtigheid. Ik schrijf het verhaal, en als u dat wilt spreek ik het tijdens de afscheidsplechtigheid namens u uit. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het levensverhaal zelf voor te dragen.

Verder kan ik u adviseren op het gebied van aanvullende teksten, gedichten en muziek. Er kan eventueel ook een ritueel worden verwerkt in de plechtigheid. Ik zal u daar uitleg over geven en kan u ideeën aan de hand doen. Een ritueel kan helpen om vorm te geven aan emoties die moeilijk in woorden uit te drukken zijn. Het kan ontstaan vanuit een symbool dat past bij de overledene. Dit symbool kan als een rode draad door de gehele plechtigheid lopen (dus naast het ritueel ook in verbindende woorden, muziek en beelden) en dat geeft vaak net dat beetje extra aan het afscheid. Het wordt hierdoor persoonlijker, en omdat alles op elkaar is afgestemd wordt het een afscheid in de kleuren van het hart. Het klopt op alle fronten. Mijn streven is om samen met u uw overleden geliefde nog eenmaal in het licht te zetten en zijn of haar leven te gedenken in alle kleuren – op een wijze die recht doet aan wie hij of zij was. Rituelen kunnen daarbij een troostrijke toevoeging zijn. Zij geven houvast en helpen u op weg op het pad van de rouw.

DEMENTIEVRIENDELIJKE RITUEELBEGELEIDER

Al tien jaar ben ik vrijwilliger in een verpleeghuis van  Zorggroep Solis in Deventer, waardoor ik inmiddels veel ervaring heb opgedaan in het omgaan met mensen met dementie. Regelmatig is er bij een overlijden een nabestaande met dementie betrokken. Wanneer een nabij familielid van iemand met dementie overlijdt rijst de vraag: kunnen we hem of haar betrekken bij de uitvaart en zo ja, hoe doen we dat dan? Beseft hij of zij wat er aan de hand is? Kan hij of zij wel aanwezig zijn bij de afscheidsplechtigheid? Vaak lopen de meningen daarover binnen de familie uiteen, hoewel iedereen het beste voor heeft met de persoon in kwestie. Ik ben gecertificeerd dementievriendelijk ritueelbegeleider. Door enkele aanpassingen te doen en met de nodige flexibiliteit is het vaak mogelijk om iemand met dementie afscheid te laten nemen en bij de uitvaart aanwezig te laten zijn. Ik denk graag met u mee om te kijken hoe dat het beste kan.

Voor een afscheid in de kleuren van je hart